Karate

Karate är en av världens absolut främsta kampsporter. Karate tillhör tillsammans med bland annat judo, aikido och kendo den japanska budon, som är ett samlingsnamn för ett antal olika kampsporter. Karate härstammar från ön Okinawa som man hittar söder om Japan, där den utvecklades från olika former av kinesiska kampsporter som Kung-fu och liknande. Först i början av 1900-talet kom

Read more