MMA – Pressa smärtgränsen

MMA träning

Mixed martial arts är det förkortningen betyder. Sporten är ursprungligen sprungen ur den grekiska kampformen pankration, i vilken man undantagslöst förutom att inga vapen var tillåtna, fick tillfoga sin motståndare skada på vadhelst sätt man fann för bäst. Denna form finns inte längre av förklarliga skäl. Men MMA, är också den ganska fri i form av hur du skall besegra din motståndare.

När de första MMA-tävlingarna hölls, så var likt den gamla grekiska kampformen inte speciellt snävt restriktiv, utan det enda som egentligen var otillåtet var att peta motståndaren i ögonen samt att bitas. Livsfarligt, eller hur? Numera så är sporten inte lika brutal, allt eftersom matcher och event anordnades så började man införa fler och fler regler, så det finns nu restriktioner mot attacker som anses alltför farliga och kan åsamka allvarliga skador. I dagsläget finns det väldigt tydliga direktiv på vad som får göras och inte, det är en sport som faktiskt har färre skador än både ishockey och boxning.

Eftersom det är en sport så är egentligen inte huvudsaken att skada din motståndare så illa som möjligt, utan att helt enkelt få sin motståndare att på ett eller annat sätt ge upp. Vilket förvisso också kan innebära en regelrätt knockout.

Olika tekniker möts

Historien bakom MMA är troligen argumentation mellan olika typer av kampsportare och motsvarande, om vilken form som faktiskt var den mest effektiva i avseende att vara sin motståndares överman. Därför samordnades alltså tävlingar där man med valfri stil kämpar på samma villkor. Det är därför man kan se i UFC-tävlingarna (Ultimate fighting championship) att i en och samma match finns en som har boxning som specialitet, och en som har grepp och sparkar som specialitet.

Man brukar säga att MMA utövare tränar kombinationer av många olika kampsporter, och medan en hel del tekniker är lånade från olika håll är de tre mest centrala formerna boxning, brottning och brasiliansk jiujitsu. Dessa är något alla ska ha bekantskap med för att kunna försvara sig mot att bli nedslagen, kontrollerad på mattan eller hamna i ett stryptag eller arm- eller benlåsning.